Konferencja, dietetyk, hashimoto, zespół policystycznych jajników24 kwietnia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym odbyła się Interdyscyplinarna Konferencja „Zaburzenia odżywiania”.

Wśród prelegentów znaleźli się wybitni eksperci, zarówno teoretycy jak i praktycy, którzy w swojej praktyce zawodowej oraz naukowej zajmują się zaburzeniami odżywiania się. Uczestnikami i prezentującymi byli specjaliści różnych profesji (dietetycy, psychoterapeuci czy psycholodzy), dzięki czemu spotkanie miało wielowymiarowy charakter. Konferencja zaowocowała wymianą, często odmiennych, poglądów, spostrzeżeń dotyczących problematyki zaburzenia odżywiania się. Wydarzenie podzielono na trzy bloki tematyczne: „Zaburzenia odżywiania się w chorobie”, „Styl życia a zaburzenia odżywiania się” oraz „Praktyczny aspekt zaburzeń odżywiania się”. Poruszono problematykę rehabilitacji żywieniowej oraz zaburzeń sercowo-naczyniowych u osób dotkniętych anoreksją, zaburzeń odżywiania wśród biegaczek narciarskich czy u kobiet z policystycznymi jajnikami. Konferencja zwieńczona została wystąpieniem fundacji i organizacji, które prowadzą działalność z zakresu terapii i profilaktyki zaburzeń odżywiania się. Wnikliwie omówiony został niezwykle istotny aspekt terapii, jakim jest wsparcie psychologiczne i postawa w stosunku do chorej osoby.

Bardzo cieszymy się, że udało się nam uczestniczyć w tym spotkaniu. Cenne informacje oraz wiedzę zdobytą podczas spotkania z pewnością wykorzystamy w praktyce.